PSM

TERMOVIZIUNE

PSM Termoviziune
Inspecția Termografică - Verificarea echipamentelor și a rețelei electrice cu cameră de termoviziune FLUKE.

Sistemul de distribuție a energiei electrice este fundamental pentru oricare dintre clădiri. Un eșec al sistemului electric va afecta în mod direct toate sistemele și instalațiile dintr-o clădire.

Acest lucru poate părea nejustificat, dar studiile privind pierderile cauzate de întreruperile în alimentarea cu energie electrică au arătat că peste 50% dintre acestea au fost cauzate de întreținerea și testarea inadecvată;

Sistemul de distribuție a energiei electrice este fundamental pentru oricare dintre clădiri. Un eșec al sistemului electric va afecta în mod direct toate sistemele și instalațiile dintr-o clădire.

Acest lucru poate părea nejustificat, dar studiile privind pierderile cauzate de întreruperile în alimentarea cu energie electrică au arătat că peste 50% dintre acestea au fost cauzate de întreținerea și testarea inadecvată;

De ce facem inspecția termografică?


Deoarece:

- Suntem instruiţi și certificaţi s-o facem şi pentru că deţinem echipamantele necesare termoscanarii în siguranţă a echipamentelor electrice si nu numai.
- Pentru că orice defecțiune a unui echipament, aparat, utilaj, instalație, etc. este precedată de o creștere a temperaturii, prin identificarea acestor creșteri de temperatura peste limitele normale de funcționare putem evita apariţia incendiilor, a întreruperilor neplanificate pentru înlocuirea echipamentelor defecte și nu în ultimul rând economii importante.
- Pentru că firmele de asigurari sau de creditare o solicita la raportul de evaluare.
- Deţinem Camere de Termoviziune FLUKE Ti300+ omologate si metrologizate care respectă standardele EN 61010-1:2010, EN 60825-1:2007;

Beneficiile
Termoviziunii


 • reducerea riscurilor de nefucţionare neplanificată;
 • creşterea fiabilităţii instalaţiilor şi echipamentelor;
 • imbunătăţirea siguranţei;
 • evitarea pierderilor asociate unor defecțiuni importante;

Domenii in care poate fi aplicată Termoviziunea


Termoviziunea poate fi utilizată pentru identificarea problemelor de funcţionare in aprope toate domeniile cunoscute: industrie, construcţii, energetică, aeronautică, aviaţie, chiar şi în domeniul medical.

Exemple de aplicare: motoare, transformatoare, utilaje şi echipamente, dispozitive electrice, instalaţii frigorifice şi de aer condiţionat, instalaţii termice, inspecţia conductelor şi detectarea scurgerilor, instalaţii de încălzire în pardoseală, dispozitive şi surse de iluminat, centrale termice, etc;

Ce conține raportul emis?

 • rezumatul inspecţiei.
 • lista echipamentelor sau instalaţiilor termografiate;
 • prezentarea echipamentelor identificate cu probleme;
 • prezentarea fotografiilor atât în spectrul vizibil cât şi în infraroşu;
 • date radiometrice;
 • clasificarea severităţii anomaliilor identificate;
 • analiză şi observaţii privind anomaliile identificate;
 • recomandări pentru investigaţii suplimentare sau acţiuni corective
 • rezumatul inspecţiei.
 • lista echipamentelor sau instalaţiilor termografiate;
 • prezentarea echipamentelor identificate cu probleme;
 • prezentarea fotografiilor atât în spectrul vizibil cât şi în infraroşu;
 • date radiometrice;
 • clasificarea severităţii anomaliilor identificate;
 • analiză şi observaţii privind anomaliile identificate;
 • recomandări pentru investigaţii suplimentare sau acţiuni corective