Vă rugăm sa citiţi cu atenţie informaţiile care urmează:

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE coroborat cu legislația națională in domeniu protectiei datelor cu caracter personal în vigoare.

Descarcati si completati notificarea. Prezenta notificare se transmite fie prin e-mail la adresa office@psm.ro, fie prin posta, cu confirmare de primire, la adresa Responsabilului date cu caracter personal.