PSM PAT

Testarea PAT - Verificarea periodică a echipamentelor de birou

PAT Testing reprezintă testarea echipamentelor electrice de joasă tensiune și este reglementată la noi în țară prin Hotărârea de Guvern nr. 457/2003. Scopul testării PAT este de a asigura securitatea utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune precum și de a preveni eventuale disfuncționalități ale acestor echipamente.

Acronimul PAT este prescurtarea din limba engleza a Portable Appliance Testing (Testarea Aparaturii Mobile). Testarea PAT poate să fie efectuată doar de electricieni autorizați și avizați pentru a elibera buletine de rezultate conforme cu legea.

PAT Testing reprezintă testarea echipamentelor electrice de joasă tensiune și este reglementată la noi în țară prin Hotărârea de Guvern nr. 457/2003. Scopul testării PAT este de a asigura securitatea utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune precum și de a preveni eventuale disfuncționalități ale acestor echipamente.

Acronimul PAT este prescurtarea din limba engleza a Portable Appliance Testing (Testarea Aparaturii Mobile). Testarea PAT poate să fie efectuată doar de electricieni autorizați și avizați pentru a elibera buletine de rezultate conforme cu legea.

De ce să faceți testarea PAT


Deoarece
- suntem instruiţi și certificaţi s-o facem şi pentru că deţinem echipamentele necesare efectuării testării în siguranţă a dispozitivelor electrice;
- HG 1146/2006 prevede obligația proprietarului / administratorului / angajatorului companiei să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde de condițiile de instalare să fie supuse testări de electrosecuritate;
- angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru că echipamentele de muncă, care sunt supuse unor influențe ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situații periculoase și pentru a garanta respectarea cerințelor de securitate și de sănătate în muncă.
- deținem aparatură METREL, Model: MI 3310 Sigma GTPlus, + Adaptor pentru echipamente de sudură A1422. Acestea sunt verificate şi etalonate metrologic și respectă standardele EN 60204-1, EN 60439, EN 61439-1, VDE 0404-1, VDE 0404-2, VDE 0701-0702, AS / NZS 3760 și NEN 3140 .

Ce fel de testări PAT executăm?


Echipa noastră de profesioniști vor asigura testarea următoarelor tipuri de echipamente electrice și nu numai:

- aparaturii portabile (aparate cu greutate <18kg ce pot fi mutate în funcțiune sau nu) ;
- echipamentelor mobile (aparate cu greutate <18kg prevăzute cu roți, rotile, etc.);
- aparatelor de mână (aparate destinate a fi ținute în mână în timpul utilizării);
- aparate sau echipamente staționare ( cu o masă >18kg prevăzute cu mânere de transport);
- aparate sau echipamente fixe (cele fixate pe un suport sau locație fixă);
- echipamente pentru tehnologia informațiilor (echipamente IT, telecomunicații, electronice, etc);

Procedura de execuţie, întocmirea documentaţiei și rapoartele testărilor PAT

 Termene de execuţie: în maxim 2 – 10 zile lucrătoare de la data primirii comenzii ferme însă trebuie ţinut cont de numărul de echipamente supuse testării şi de condiţiile meteo (pe ploaie şi la temperaturi de peste 40˚C sau sub 0˚C nu se pot testa echipamentele amplasate la exterior);
- Termen de finalizare raport: aprox. 2 - 4 zile de la data efectuării testărilor.
- Pentru monitorizarea și mentenanţa continuă a instalaţiilor electrice este obligatoriu să fie păstrate înregistrările măsurătorilor ;
- Rezultatele testărilor trebuie să fie înregistrate la beneficiar și puse la dispoziția reprezentanților cu atribuțiuni în domeniul SSM / Inspecția Muncii, la solicitarea acestora;
- Rapoartele de testare PAT conţin informaţiile cerute de către legislaţie şi standardele românești și europene.

 Termene de execuţie: în maxim 2 – 10 zile lucrătoare de la data primirii comenzii ferme însă trebuie ţinut cont de numărul de echipamente supuse testării şi de condiţiile meteo (pe ploaie şi la temperaturi de peste 40˚C sau sub 0˚C nu se pot testa echipamentele amplasate la exterior);
- Termen de finalizare raport: aprox. 2 - 4 zile de la data efectuării testărilor.
- Pentru monitorizarea și mentenanţa continuă a instalaţiilor electrice este obligatoriu să fie păstrate înregistrările măsurătorilor ;
- Rezultatele testărilor trebuie să fie înregistrate la beneficiar și puse la dispoziția reprezentanților cu atribuțiuni în domeniul SSM / Inspecția Muncii, la solicitarea acestora;
- Rapoartele de testare PAT conţin informaţiile cerute de către legislaţie şi standardele românești și europene.