PSM PAT

Testarea PAT - Verificarea periodică a echipamentelor de birou 

PAT Testing reprezintă testarea echipamentelor electrice de joasă tensiune și este reglementată la noi în țară prin Hotărârea de  Guvern nr. 457/2003. Scopul testării PAT este de a asigura securitatea utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune precum și de a preveni eventuale disfuncționalități ale acestor echipamente.

Acronimul PAT este prescurtarea din limba engleza a Portable Appliance Testing (Testarea Aparaturii Mobile). Testarea PAT poate să fie efectuată doar de electricieni autorizați și avizați pentru a elibera buletine de rezultate conforme cu legea. 

PAT+Testing+PSM+narrow.jpg

De ce să faceți testarea PAT?

Deoarece
- suntem instruiţi și certificaţi s-o facem şi pentru că deţinem echipamentele necesare efectuării testării în siguranţă a dispozitivelor electrice;
- HG 1146/2006 prevede obligația proprietarului / administratorului  / angajatorului companiei să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde de condițiile de instalare să fie supuse testări de electrosecuritate;
- angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru că echipamentele de muncă, care sunt supuse unor influențe ce pot genera deteriorări susceptibile de a fi la originea unor situații periculoase și pentru a garanta respectarea cerințelor de securitate și de sănătate în muncă.
- deținem aparatură METREL, Model: MI 3310 Sigma GTPlus, + Adaptor pentru echipamente de sudură A1422. Acestea sunt verificate şi etalonate metrologic și respectă standardele EN 60204-1, EN 60439, EN 61439-1, VDE 0404-1, VDE 0404-2, VDE 0701-0702,  AS / NZS 3760 și NEN 3140 .

Ce testari PAT executăm?

Echipa noastră de profesioniști vor asigura testarea următoarelor tipuri de echipamente electrice și nu numai:

- aparaturii portabile (aparate cu greutate <18kg ce pot fi mutate în funcțiune sau nu) ;
- echipamentelor mobile (aparate cu greutate <18kg prevăzute cu roți, rotile, etc.);
- aparatelor de mână (aparate destinate a fi ținute în mână în timpul utilizării);
- aparate sau echipamente staționare ( cu o masă >18kg prevăzute cu mânere de transport);
- aparate sau echipamente fixe (cele fixate pe un suport sau locație fixă);
- echipamente pentru tehnologia informațiilor (echipamente IT, telecomunicații, electronice, etc);

guvernul romaniei

Inspectoratul de stat în construcții

ex

AUTORIZAŢIE INSEMEX

anre

ATESTARE ANRE tip C1A și C2A

TUV Austria

SISTEM INTEGRAT ISO TUV Austria

Procedura de execuţie, întocmirea documentaţiei și rapoartele testărilor PAT

    Termene de execuţie: în maxim 2 – 10 zile lucrătoare de la data primirii comenzii ferme însă trebuie ţinut cont de numărul de echipamente supuse testării şi de condiţiile meteo (pe ploaie şi la temperaturi de peste 40˚C sau sub 0˚C nu se pot testa echipamentele amplasate la exterior);
- Termen de finalizare raport:  aprox. 2 - 4 zile de la data efectuării testărilor.
- Pentru monitorizarea și mentenanţa continuă a instalaţiilor electrice este obligatoriu să fie păstrate înregistrările măsurătorilor ;
- Rezultatele testărilor trebuie să fie înregistrate la beneficiar și puse la dispoziția reprezentanților cu atribuțiuni în domeniul SSM / Inspecția Muncii, la solicitarea acestora;
- Rapoartele de testare PAT conţin informaţiile cerute de către legislaţie şi standardele românești și europene.